mgg - mazowiecka grupa geodezyjna

MGG - OFERTA

Pomiary realizacyjne

Pierwszym etapem budowy jest geodezyjne wytyczenie obiektu. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu przez uprawnione do tego jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Tyczenie obiektu polega na wyniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego.

Tyczenie budynków

tyczenie budynków

W przypadku budynków wytyczeniu podlegają zwykle główne osie konstrukcyjne bądź narożniki w zależności od potrzeby. Często tyczone są również nieprzekraczalne linie zabudowy. W przypadku nieskomplikowanych obiektów budowlanych tyczenie projektu można wykonać już następnego dnia po przyjęciu zlecenia.

Tyczenie granic działek

tyczenie granic działek

W przypadku tyczenia granic działek wyznaczeniu w terenie podlegają graniczniki na podstawie ewidencji gruntów i budynków.

Tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu

Tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu

W przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają projektowane punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu.

Tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich

tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich

W przypadku dróg i innych obiektów inżynierskich wytyczeniu podlegają projektowane punkty przebiegu obiektów uzgodnione z wykonawcą inwestycji.

ZAUFALI NAM

O Grupie

Mazowiecka Grupa Geodezyjna posiada wieloletnie doświadczenie i twórczy potencjał. Świadczymy usługi geodezyjne i konsultingowe dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych. Realizujemy cele swoich klientów, tworzymy z nimi długotrwałe relacje i bierzemy współodpowiedzialność za ich przyszłość. Oferujemy nowoczesne rozwiązania, pozwalające na zwiększenie efektywności w realizowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, co znacznie wpływa na wzrost konkurencyjności naszych usług.

Informacje kontaktowe

adres

Mazowiecka Grupa Geodezyjna
ul. Angorska 3 m 34
03-913 Warszawa

adres

Tel. kom    600 993 886,
Tel. kom    601 898 167

adres

Email: biuro@mgg-geo.pl