mgg - mazowiecka grupa geodezyjna

MGG - OFERTA

MAPY DO CELÓW PRAWNYCH


mapa z projektem podziału

Mapy z projektem podziału

Podziałem nieruchomości jest fizyczne wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej, zwanej działką gruntu, która w wyniku podjętej w przyszłości czynności prawnej może stanowić samodzielną nieruchomość gruntową albo wejść w skład innej nieruchomości. Działki po podziale otrzymują nowe oznaczenia w ewidencji gruntów, będąc przy tym niezależnym instrumentem inwestycyjnym np. kupno-sprzedaż.

mapa do sądu

Mapy do sądu

Mapy do celów sądowych są nieodzownym elementem postępowań dotyczących zasiedzenia nieruchomości bądź wyjścia ze współwłasności.

Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego

Powyższe opracowania wykonuje się w celu zebrania jak największej ilości informacji o nieruchomościach, ich byłych i aktualnych właścicielach, położeniu oraz obciążeniach hipotecznych. Źródłem informacji są sądy wieczystoksięgowe oraz archiwa państwowe.

ZAUFALI NAM

O Grupie

Mazowiecka Grupa Geodezyjna posiada wieloletnie doświadczenie i twórczy potencjał. Świadczymy usługi geodezyjne i konsultingowe dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych. Realizujemy cele swoich klientów, tworzymy z nimi długotrwałe relacje i bierzemy współodpowiedzialność za ich przyszłość. Oferujemy nowoczesne rozwiązania, pozwalające na zwiększenie efektywności w realizowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, co znacznie wpływa na wzrost konkurencyjności naszych usług.

Informacje kontaktowe

adres

Mazowiecka Grupa Geodezyjna
ul. Angorska 3 m 34
03-913 Warszawa

adres

Tel. kom    600 993 886,
Tel. kom    601 898 167

adres

Email: biuro@mgg-geo.pl